Vår visjon

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomisk vekst må underordnes sunne, økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Målet er livskraftige lokalsamfunn basert på fellesskap og lokale ressurser. Vi ønsker å utforme en fremtidsrettet og helhetlig politikk som legger til rette for et godt og bærekraftig samfunn for oss og for våre etterkommere. Grønn politikk er både nasjonalt og internasjonalt basert på de tre solidaritetsprinsippene: solidaritet mellom mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner, og solidaritet med dyr og natur.